Екипът на нотариалната кантора на нотариус Сергей Янков предлага високо ниво на компетентност, юридическа прецизност и сигурност в нотариалната дейност. Наша мисия, отговорност и ангажимент е да обслужваме клиентите ни професионално, при пълна конфиденциалност и гаранция за качество

Навигация

Русский Русский

НОТАРИУС СЕРГЕЙ ЯНКОВ

Нотариус Янков

Възпитаник на Английската езикова гимназия –
гр. Пловдив.

 

Завършва и се дипломира като магистър
по специалността „Право” в СУ „Кл. Охридски”.

 

Професионална квалификация и опит –
дългогодишен стаж по специалността като
адвокат и прокурор.

До 2001 г. прокурор във Върховна
касационна прокуратура.

През периода 2001 – 2006 г., по време на процеса
срещу българските медици, е консул на Република
България в Триполи – Либия.

От 2006 г. до 2008 г. е председател на
Национално бюро за правна помощ.

От 15.11.2008 г. е вписан като нотариус
под номер 542 в регистъра на Нотариалната
камара.